Informacinės nuorodų sistemos


Naudojamos pastatuose (pvz., verslo ir prekybos centruose, valstybinėse įmonėse), kuriuose dideli žmonių judėjimo srautai ir reikalingos kelio nuorodos į įvairius taškus.